Webdesign Animatie

Webdesign

Onder webdesign verstaan wij het ontwerp en de structuur van een website. Het design is bepalend of een website succesvol is. Daar gaat het tenslotte om! Voor het ontwikkelen van een webdesign verloopt het proces in een aantal stappen, waaronder het uitwerken van een wireframe, een sitemap en het uiteindelijke webdesign. Hieronder nemen we je mee door de verschillende fasen.
Schermafbeelding 2019-03-18 om 11.37.48

Voorafgaand

Om tot het juiste en best werkende webdesign voor een website te komen starten we het proces met een brainstorm. We bekijken samen met jou welke functies en pagina’s nodig zijn om het doel van de website te realiseren. We brengen tevens de verschillende typen bezoekers van je website in kaart. Uiteraard is jouw doelgroep hierbij leidend, maar in de wereld van vandaag is onder andere de arbeidsmarkt ook een belangrijke factor waar we rekening mee moeten houden tijdens de ontwikkeling van het webdesign.

Wireframe

Wireframe

Zodra we een duidelijk beeld hebben van de beoogde website gaan we aan de slag met het wireframe. Het wireframe is een gedetailleerde lijntekening van de gehele website. Hierin wordt elke pagina uitgetekend en elk aspect beschreven. De hierbij behorende sitemap maakt de structuur van de website inzichtelijk. Het op voorhand maken van een wireframe heeft als voordeel dat alle wensen en functies voor iedereen duidelijk zijn.

ABC Clinic Webontwikkeling

Webdesign

Op basis van het gemaakte wireframe ontwikkelen we het daadwerkelijke webdesign van je website. Hierbij houden we rekening met zowel het esthetische als functionele aspect van het webdesign voor de verschillende bezoekers die je website bezoeken. In vaktermen wordt dit ook wel User Experience (UX) Design genoemd. Een fraai en effectief webdesign is vaak eenvoudig en toch gedetailleerd. Daarnaast moet het webdesign onder andere een logische samenhang hebben met de huisstijl van je bedrijf en uiteraard op alle devices (smartphone, tablet, desktop) functioneel en effectief zijn.

website-in-3

Website ontwikkeling in drie stappen

Het ontwikkelen van je nieuwe website vliegen we aan in drie globale stappen. We starten met het uitwerken van het eerder genoemde wireframe. Op basis van dit wireframe ontwerpen we het webdesign. En ten slotte wordt de gehele website technisch gerealiseerd. Tijdens dit proces zijn er verschillende contactmomenten en blijf je continu op de hoogte van de vorderingen. Middels een persoonlijke inlog kun je bovendien de status van de ontwikkeling van de website real-time volgen.

Contact aanvraag

Conversie optimalisatie

Een belangrijk doel van je website is (natuurlijk) om daadwerkelijke interactie met de bezoekers te creëren. Het verhogen van het aantal bezoekers waarmee je interactie krijgt via de website noemen we ‘conversie optimalisatie’. De conversiedoelen zijn belangrijk tijdens het ontwikkelen van de website. Nadat de website eenmaal is opgeleverd is het van belang om de conversie verder te optimaliseren.